Sprawdź dostępność mieszkańa - blok B3

Mieszkania - blok B3

Zobacz rzuty budynków i plany mieszkań  

 

Kondygnacja Nr lokalu Metraż lokalu Cena za m2 (brutto) Suma (brutto) Komórka Lokatorska Status Uwagi
Nacławska B-3  
parter M1 70,05 3 750 zł 262 688 zł KL1 1,99 sprzedane ogród
parter M2 41,07 3 750 zł 154 013 zł KL2 2,05 rezerwacja ogród
parter M3 37,06 3 750 zł 138 975 zł KL3 2,05 sprzedane ogród
parter M4 59,87 3 750 zł 224 513 zł KL4 2,05 sprzedane ogród
        
I piętro M5 36,20 3 600 zł 130 320 zł KL5 2,05 sprzedane  
I piętro M6 51,96 3 600 zł 187 056 zł KL6 2,05 sprzedane  
I piętro M7 55,96 3 600 zł 201 456 zł KL7 2,05 sprzedane  
I piętro M8 41,07 3 600 zł 147 852 zł KL8 2,05 rezerwacja  
I piętro M9 37,05 3 600 zł 133 380 zł KL9 2,05 sprzedane  
I piętro M10 45,58 3 600 zł 164 088 zł KL10 2,05 sprzedane  
I piętro M11 34,18 3 600 zł 123 048 zł KL11 2,05 sprzedane  
I piętro M12 55,15 3 600 zł 198 540 zł KL12 2,05 sprzedane  
        
II piętro M13 36,20 3 600 zł 130 320 zł KL13 2,05 sprzedane  
II piętro M14 51,96 3 600 zł 187 056 zł KL14 2,05 sprzedane  
II piętro M15 55,96 3 600 zł 201 456 zł KL15 2,05 sprzedane  
II piętro M16 41,07 3 600 zł 147 852 zł KL16 1,97 sprzedane  
II piętro M17 37,05 3 600 zł 133 380 zł KL17 2,03 sprzedane  
II piętro M18 45,58 3 600 zł 164 088 zł KL18 2,03 sprzedane  
II piętro M19 34,18 3 600 zł 123 048 zł KL19 2,03 sprzedane  
II piętro M20 55,15 3 600 zł 198 540 zł KL20 2,03 sprzedane  
        
III piętro M21 36,20 3 600 zł 130 320 zł KL21 2,03 sprzedane  
III piętro M22 51,96 3 600 zł
187 056 zł KL22 2,03 sprzedane  
III piętro M23 56,59 3 600 zł 203 724 zł KL23 2,03 sprzedane  
III piętro M24 41,07 3 600 zł 147 852 zł KL24 2,03 sprzedane  
III piętro M25 37,05 3 600 zł 133 380 zł KL25 2,03 sprzedane  
III piętro M26 45,58 3 600 zł 164 088 zł KL26 2,03 sprzedane  
III piętro M27 34,18 3 600 zł 123 048 zł KL27 2,03 sprzedane  
III piętro M28 56,78 3 600 zł 204 408 zł KL28 1,99 sprzedane ***
        
parter GARAŻ 1 18,20   35 000 zł   rezerwacja  
parter GARAŻ 2 17,87   35 000 zł   sprzedane